مویرگ های گشادشده
مویرگ های گشادشده، کوچکترین و نازک ترین عروق خونی در بدن ما هستند که مسئول ریزجریان هستند. آن ها با هم در بستر مویرگی یا دسته های مویرگ ها گروه بندی می شوند. به نظر می رسد که رگ های عنکبوتی و مویرگ های گشادشده، هر دو در نتیجه ی گردش خون ضعیف ناشی از علت های مختلف ظاهر می شوند. لیزر درمانی، موثرترین و مقرون به صرفه ترین روش برای مقابله با رگ های عروقی است. این درمان سریع بوده و ما از لیرز کندلا جنتل یاگ برای تضمین بهترین نتایج استفاده می کنیم. لیزر درمانی برای بهبود وضعیت پوست و کاهش نقایص قابل مشاهده، بسیار مناسب است. ما حذف عروق لیزری و فلاشینگ لیزری را توصیه می کنیم.