لک/رنگ پوست ناهموار
باعث تیره دیده شدن پوست میشود.

رنگدانه معمولاً ناشی از نور خورشید بیش از حد است که باعث ایجاد کک و مک، لکه*های پیری یا بزرگ*تر شدن قسمت*های تغییر رنگ داده*ی پوست می*شود. پژوهش*ها نشان داده که رنگدانه، بیشترین تاثیر را بر پیر به نظر رسیدن دارد، حتی بیشتر از چین و چروک. ترکیبی از درمان*ها می*تواند این تغییر رنگ را کاهش داده و حتی رنگ پوست را از بین ببرد، به این ترتیب پوست جوان*تر به نظر می*رسد.