اسکار آکنه
مشکلی که اعتماد به نفس را تحت تاثیر قرار می*دهد.

ترکیبی از درمان*ها می*تواند به طور قابل*توجهی باعث کاهش اسکار آکنه شود. Rf فرکشنال، میکرونیدلینگ اجزای حمایتی پوست شما را جوان*سازی می*کند تا به سفت و چاق شدن آن کمک کند. میکرونیدلینگ و rf فرکشنال، حتی روی رنگ پوست نیز کار کرده و به کاهش ظاهر اسکارهای آکنه کمک می*کنند.