جوش های سر سیاه
جوش سرسیاه هنگامی شکل می گیرند که خروجی پیاز های مو از سطح پوست و منافذ آن به خاطر تغییرات هورمونی یا برخی ترکیبات خاص در پوست ، بسته می شوند.

لایه پوست مرده و چربی پوست بر روی سطح پوست جمع شده و تولید التهابی می کند که آن را کومدون می نامند. اگر سطح پوست بسته بماند جوش سفید ظاهر می شود و اگر از سطح پوست خارج شود و در معرض هوا قرار بگیرد رنگ سیاه به خود گرفته و به آن جوش سر سیاه میگویند.

ماسکهای زیبایی، به همراه میکرودرم ابریژن میتواند باعث حذف چربی ها و باکتری در سطح مرده پوست شوند.