چین و چروک ها بخش جدایی ناپذیر از فرایند پیری است. با گذشت عمر پوست نازکتر، خشکتر شده و الاستین کاهش می یابد. توانایی پوست برای محافظت خود کاهش یافته و نهایتا منجر به تشکیل چین و چروک و خطوط روی پوست ما می شود.

حرکت پیوسته عضلات و حالت هایی که به چهره مان میگیریم دلیل دیگر ایجاد این خطوط هستند. حرکت ماهیچه های موجب “چین و چروک دینامیک” هستند، که در حالت حرکت عضلات میتوان آنها را مشاهده کرد. چروک هایی که در اثر زمان، و با درمان نشدن میتواند فرم” چین و چروک پایدار یا استاتیک” بگیرند به این معنی که همیشه در صورت ما باقی خواهند ماند.


بوتاکس چگونه عمل می کند؟


هنگامی که صورت تحرک دارد خطوط قابل مشاهده ،چین و چروک دینامیک یا متحرک هستند، با گذشت زمان و تکرار شکل عمیق تری به خود گرفته به چین و چروک استاتیک یا همیشگی تبدیل می شود. تزریق بوتاکس جهت جلوگیری از شکل گیری چین و چروک های استاتیک عمل می کند و سیگنال مابین عضله و عصب را متوقف می کند.کاهش تحرکات عضلات صورت، فشار کمتری بر صورت وارد کرده و موجب چهره ای جوانتر می شود. درمان بوتاکس، هنگامی که در جهت جلوگیری از بروز چین و چروک انجام می شود بسیار موثر تر است. تزریق ضد چین و چروک از نوعی پروتین است که به صورت موقت موجب استراحت عضلات صورت می شود.